Testopstelling voor het simuleren van het inregelen van frequentieregelaars

Naam: Wesley de Gruijter
Opleiding: Industriële automatisering (Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch)
Opdracht categorie: Motor-Last opstelling
Stageperiode: september 2015 – februari 2016

Opdrachtomschrijving:

In de sector waarin Actemium werkzaam is wordt vaak gebruik gemaakt van asynchrone motoren. Tegenwoordig worden deze motoren vaak aangestuurd door middel van een frequentieregelaar. Deze worden onder meer gebruikt voor het aandrijven van transportbanden, ventilatoren, persen, molens en roerwerken. Voor elk van deze toepassingen zijn andere instellingen van de frequentieregelaar nodig, om dit te kunnen realiseren is kennis en ervaring van de frequentieregelaar nodig. Momenteel zijn de engineers veel tijd kwijt met het inregelen van deze regelaars. Om de engineers binnen Actemium kennis en ervaring op te laten doen met betrekking tot het inregelen van deze frequentieregelaars is er de vraag ontstaan om een test opstelling te ontwikkelen die deze situaties kan simuleren.

Wat ga je aan het einde opleveren, en wat zijn je belangrijkste stappen hiervoor?

De opdracht die uit de probleemstelling voort is gekomen is het ontwikkelen en bouwen van een testopstelling die het gedrag van de verschillende belastingen kan simuleren. Het is nu zo dat er al een begin is gemaakt aan een opstelling door een vorige afstudeerder Remco van Berkel. Remco heeft het mechanische en elektrische deel van de opstelling ontwikkeld en gebouwd. Wegens tijd gebrek is hij echter niet tot de software realisatie voor de simulatie van de opstelling gekomen, de opstelling is nu dus nog niet volledig functioneel.

De opdracht die ik uit ga voeren is het uitwerken van de software voor de motor-last opstelling. Dit betreft zowel het schrijven van de PLC software als het maken van de visualisering op een HMI. De uitdaging van de opdracht ligt in het opstellen van de wiskundige modellen van de verschillende aanloop profielen. Uit deze modellen dienen wiskundige producten te komen die in een PLC geprogrammeerd kunnen worden. Onder deze modellen vallen zware-, lichte-, kwadratische- en vollast aanloop. Tevens dient de last aandrijving geoptimaliseerd te worden door de optimale regeling parameters te vinden.

Wat heb je opgeleverd?

Om deze software te kunnen realiseren is er onderzoek verricht naar de aanloopgedragingen zoals vollast, nullast, kwadratisch en zware aanloop. Het resultaat van dit onderzoek toont de kenmerken waar de aanloopgedragingen aan te herkennen zijn. Om tot een ontwerp van de software te komen zijn de onderzochte gedragingen gekoppeld aan verschillende aandrijvingen. Zo zijn de gedragingen respectievelijk gekoppeld aan een transportband, kettingbaan, centrifugaalpomp en een vliegwiel. Voor deze aandrijvingen zijn wiskundige producten bepaald die benodigd zijn om het gedrag te kunnen simuleren. Regelkring

Met behulp van deze wiskundige producten is er in Tia-Portal, software gerealiseerd voor de PLC (ET200s) en HMI (TP 700 comfort panel).

opstelling
Het eindresultaat is een functionerende opstelling, waarmee het mogelijk is om de verschillende aandrijvingen te simuleren. De simulatie van de vier geprogrammeerde aandrijvingen zullen hierbij de grondslag leggen voor het vergaren van kennis en ervaring.

Opstelling geheel

Zijn er nog zaken die doorontwikkeld kunnen worden?

Het is met de opstelling mogelijk om simulaties van de verschillende aandrijvingen uit te voeren. Om de engineers beter te kunnen opleiden kunnen er test cases aan de opstelling worden toegevoegd. Deze test cases kunnen nog verder ontwikkeld worden. Met behulp van deze cases kunnen er probleem scenario’s worden gesimuleerd. Dit is te realiseren door de PLC parameters te laten wijzigen in de frequentieregelaar. Doordat er parameters veranderen zal de opstelling bij een simulatie in storing vallen. De engineer zal dan op zoek moeten naar de fouten om de simulatie werkend te krijgen. Door het gebruik van deze methode wordt de engineer bewust van de effecten van de parameters in de regelaar.

Wat waren je grootste leermomenten?

Tijdens mijn afstuderen heb ik veel geleerd omtrent het gedrag van aandrijvingen zoals kettingbanen, transportbanen en centrifugaalpompen. Tevens heb ik veel ervaring en kennis opgedaan met betrekking tot het aansturen en inregelen van frequentieregelaars. Verder is er een duidelijk beeld ontstaan van het werken in de praktijk, in vergelijking tot de methodes die op school worden toegepast.

Waarom heb je voor Actemium gekozen?

Actemium is tijdens onze opleiding vanaf het begin betrokken geweest met verschillende projecten. Zo hebben wij in het 3e leerjaar een project samen met Actemium gedaan met betrekking tot MES. Het doel van dit project was het leren implementeren van de ISA-95 richtlijn door het opzetten van een fictieve industriële bakkerij. Deze samenwerking is mij goed bevallen waardoor ik voor Actemium heb gekozen. Tevens is onze docent, Peter van den Berg, een oud werknemer van Actemium en deze spreekt ook altijd vol lof over het bedrijf.

Wat vond je van Actemium als stage- / afstudeerbedrijf?

Actemium heeft een open bedrijfssfeer waarbij je veel vrijheid krijgt. De medewerkers staan altijd klaar om te helpen bij een vraag of probleem. Wel is het belangrijk dat je hierbij zelf het initiatief neemt om hulp te vragen. Mijn ervaring is dat dit zeer prettig werkt waarbij veel geleerd kan worden omdat veel disciplines aanwezig zijn binnen Actemium. Zo worden binnen Actemium bijna alle facetten van de automatiseringen piramide toegepast van PLC/SCADA , MES tot ERP.

Zou je Actemium aanraden bij andere studenten, en waarom?

Ik zou Actemium zeker  aan andere studenten aanraden omdat Actemium opereert in een groot aantal marktsegmenten bij veel verschillende bedrijven waardoor er veel afwisseling is. Doordat Actemium zo breed opereert kan er veel kennis en ervaring worden op gedaan. Actemium probeert altijd mee te denken met de studenten waardoor in overleg het ook mogelijk om een eigen afstudeeropdracht samen te stellen.

 
 
&nbp;

Het gebruik van cookies stelt ons in staat u een optimale gebruikservaring te bieden. Klik op OK! om akkoord te gaan met ons cookiebeleid. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close